Tag hệ thống SWIFT

Tìm thấy 1 kết quả phù hợp
  • Cộng đồng quốc tế muốn loại Nga khỏi hệ thống SWIFT
    26/02/2022 15:44 0