Hà Nội lấy ý kiến nhân dân khi lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030

08/04/2021 15:53 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Để đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Hà Nội, làm cơ sở để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện trên địa bàn.

Cố tình khiếu nại để kéo dài thời gian sử dụng đất - Cần xử lý kiên quyết

Cố tình khiếu nại để kéo dài thời gian sử dụng đất - Cần xử lý kiên quyết

Hết hợp đồng thuê đất, hai doanh nghiệp ở Quảng Ninh cố tình trây ỳ, tổ chức khiếu nại hòng kéo dài thời gian sử dụng đất bất hợp pháp.

Theo tiến độ đề ra, trước quý III/2021, Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện phải hoàn thành và trình Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, làm cơ sở thông qua HĐND cấp huyện; trước ngày 5/10/2021 hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện, trình Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Sau khi Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 được phê duyệt, nếu có mâu thuẫn phải điều chỉnh theo điều chỉnh quy hoạch tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030.

Đáng chú ý, theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, trong trình tự lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện phải lấy ý kiến quy hoạch và phải có báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân về quy hoạch sử dụng đất được công khai trên trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện.

Chú thích ảnh
 Ảnh minh họa - Nguồn: Văn Cảnh - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, việc lập quy hoạch sử dụng đất phải đảm bảo sử dụng quỹ đất tiết kiệm, hiệu quả, bền vững; làm gia tăng giá trị kinh tế, tài chính đất đai. Quy hoạch sử dụng đất gắn với quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch vùng và địa phương nhằm khai thác tối đa thế mạnh, tiềm năng đất đai, là cơ sở để thực hiện chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất gắn liền với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trong đó, ưu tiên bố trí đủ quỹ đất để xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ; quỹ đất cho phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ và xây dựng nông thôn mới, đáp ứng tính đặc thù của từng địa phương, đảm bảo sự cân bằng, phát triển bền vững.

Mặt khác, Quy hoạch sử dụng đất nhằm bảo vệ nghiêm ngặt diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, quản lý diện tích rừng bền vững, bảo vệ cảnh quan môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của thành phố, cấp huyện giai đoạn 2011-2020; kết quả thực hiện Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2011-2020 đã được phê duyệt, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập, bài học kinh nghiệm rút ra trong việc lập và triển khai quy hoạch.

Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên phối hợp với cơ quan thường trực lập quy hoạch thành phố để cập nhật, kịp thời hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất của thành phố phù hợp với quy hoạch thành phố; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện tổ chức lập, phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện.

UBND cấp huyện có trách nhiệm khảo sát thực địa, phối hợp cùng các phòng, ban của cấp huyện, UBND cấp xã xác định nhu cầu sử dụng đất, đề xuất các dự án sử dụng đất theo từng đơn vị cấp xã; xác định các chỉ tiêu sử dụng đất và các dự án sử dụng đất thuộc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố phân bổ trên địa bàn huyện đến từng đơn vị hành chính cấp xã. UBND huyện tổng hợp, cân đối nhu cầu sử dụng đất và dự kiến phân bố các chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện đến từng đơn vị hành chính cấp xã.

Đồng thời, UBND huyện lập danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021; danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022, trình thẩm định; xây dựng báo cáo thuyết minh và các sản phẩm bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (2021-2030), kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện.

Địa phương tổ chức lấy ý kiến nhân dân; trình thẩm định Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (2021-2030), Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; hoàn thiện báo cáo thuyết minh và các sản phẩm bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (2021-2030), Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện; trình Hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua; hoàn thiện hồ sơ sản phẩm, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, trình UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.

Thành phố cũng giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội phối hợp với UBND cấp huyện rà soát, cung cấp các tài liệu liên quan đến Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch phân khu, các phân khu điều chỉnh và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; xác định sự phù hợp của quy hoạch sử dụng đất với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Minh Nghĩa/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm