• Mỹ phê duyệt bộ xét nghiệm COVID-19 tại nhà của Eurofins

    Mỹ phê duyệt bộ xét nghiệm COVID-19 tại nhà của Eurofins
    19/10/2020 15:30

    Ngày 19/10, công ty Eurofins cung cấp xét nghiệm và chẩn đoán, có trụ sở tại Luxembourge, cho biết sản phẩm mới xét nghiệm tại nhà virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bằng dịch mũi đã nhận được Phê duyệt sử dụng khẩn cấp (EUA) của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA).