• Nhạc sĩ Phong Nhã, người đặt nền móng cho âm nhạc thiếu nhi 

    Nhạc sĩ Phong Nhã, người đặt nền móng cho âm nhạc thiếu nhi 
    29/03/2020 10:29

    Thông tin nhạc sĩ Phong Nhã, tác giả bài hát "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" đã vĩnh viễn ra đi vào ngày 28/3, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho các đồng nghiệp, cho những người yêu thích ca khúc của ông, đặc biệt là các cháu thiếu nhiên, nhi đồng.

BIA LON TRÚC BẠCH
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay