•  Phát động cuộc thi Designed by Vietnam 2022

     Phát động cuộc thi Designed by Vietnam 2022
    26/06/2022 11:32

    Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS) và VietNam Design Group vừa chính thức phát động cuộc thi Designed by Vietnam 2022 trong khuôn khổ chương trình Tuần lễ Thiết kế Việt Nam - Vietnam Design Week 2022.

GIOVANNI