Đầu voi đuôi chuột

19/06/2009 15:15 GMT+7 | Tác phẩm lần thứ I

(Giải biếm họa lần I) - Đầu voi đuôi chuột


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm