• Hội thảo khoa học 'Sự kiện lịch sử và nhân vật lịch sử Chợ Mới 320 năm'

  Hội thảo khoa học 'Sự kiện lịch sử và nhân vật lịch sử Chợ Mới 320 năm'
  17/09/2019 20:25

  Ngày 17/9, tại huyện Chợ Mới, Hội Khoa học lịch sử tỉnh An Giang tổ chức hội thảo khoa học "Sự kiện lịch sử và nhân vật lịch sử Chợ Mới 320 năm". Hội thảo thu hút hơn 300 đại biểu là các nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh An Giang nghiên cứu làm rõ thêm những về các sự kiện lịch sử và nhân vật lịch sử của Chợ Mới, An Giang 320 năm từ 1700-2019.

 • Nhà đầu tư đề xuất Nhà nước mua lại dự án BOT Thái Nguyên - Chợ Mới

  Nhà đầu tư đề xuất Nhà nước mua lại dự án BOT Thái Nguyên - Chợ Mới
  29/04/2018 08:11

  Theo liên danh nhà đầu tư, sau 3 tháng thực hiện thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm Km72+930 trên tuyến đường Thái Nguyên-Chợ Mới (từ 25/1-25/4/2018) tổng doanh thu của trạm đạt 6,68 tỷ đồng, với tổng số vé được bán ra là 148.744 vé, gồm: 148.523 vé lượt, 203 vé tháng và 17 vé quý.