• Phát động cuộc thi ảnh 'Câu chuyện rác nhựa'

    Phát động cuộc thi ảnh 'Câu chuyện rác nhựa'
    05/02/2021 11:38

    Ngày 5/2, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tổ chức phát động Cuộc thi ảnh “Câu chuyện rác nhựa”, do Tạp chí Nghề nghiệp và Cuộc sống là đơn vị thực hiện.