Tag Bogota

Tìm thấy 3 kết quả phù hợp
  • Chùm ảnh du lịch: Những sắc màu Colombia
    13/01/2016 22:57 0
  • Bí ẩn Colombia (Bài 2): Xe buýt 'xuyên thiên niên kỷ'
    10/06/2015 19:11 0
  • Bí ẩn Colombia (Bài 1): Ở thủ đô cách mực nước biển 2.600m
    04/06/2015 18:37 0