Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hơn 11 nghìn tỷ có thể khởi công sớm nhất vào 2021

12/09/2017 07:17 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Văn bản số 1616/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã thu hút sự quan tâm của dư luận xung quanh việc triển khai thực hiện.

Ông Nguyễn Quang Nam, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khẳng định, trong bối cảnh kinh tế và việc bố trí ngân sách còn khó khăn nên quan điểm của Bộ Xây dựng là không thúc đẩy triển khai dự án vào lúc này. "Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dự án phấn đấu có thể khởi công sớm nhất vào năm 2021, khi điều kiện kinh tế xã hội chung của đất nước cho phép," ông Nam chia sẻ.

Trước mắt, Bộ Xây dựng vẫn cần tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị, nhất là phần xây dựng nội dung, phương án phân loại và thu thập hiện vật, phương án trưng bày…

Việc Bộ Xây dựng có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ là cần thiết nhằm xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo nhà nước xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia về hoạt động cho các Ban Quản lý dự án trong thời gian tới và có phương án bố trí ngân sách để các Ban duy trì hoạt động.

Chú thích ảnh
Phối cảnh Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Bộ Xây dựng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp chặt chẽ khắc phục khó khăn, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo Bộ Xây dựng, đề án xây dựng Bảo tàng lịch sử Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 281/2006-TTg ngày 19/12/2006. Tuy nhiên, Thông báo số 310/TB-VPCP ngày 10/9/2015 của Văn phòng Chính phủ nêu rõ ngân sách nhà nước còn khó khăn, đồng thời công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng Bảo tàng Quốc gia cần được nghiên cứu, thực hiện hết sức kỹ lưỡng. Vì vậy, giai đoạn từ 2015-2020, Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Ban Quản lý dự án và các cơ quan chức năng tập trung nghiên cứu kỹ, hoàn thành tốt công tác chuẩn bị đầu tư và các thủ tục đầu tư theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung kinh phí đầu tư năm 2015 cho dự án. Chính phủ giao Bộ Xây dựng chuẩn bị kế hoạch vốn cho giai đoạn 2016-2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; phấn đấu khởi công dự án vào 2021, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2024.

Tuy nhiên, trong các năm 2015, 2016, 2017 và kế hoạch trung hạn 2017-2020 dự án không được bố trí nguồn vốn để triển khai các công việc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, có công tác chuẩn bị xây dựng nội dung và hình thức trưng bày, triển khai thiết kế kỹ thuật. Vì vậy, các Ban Quản lý dự án không có nguồn kinh phí để duy trì hoạt động cũng như chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội cho cán bộ viên chức.

Để tháo gỡ khó khăn cho quá trình triển khai dự án, nhất là hoạt động của các Ban Quản lý dự án, giải quyết chế độ, đời sống của cán bộ viên chức đang làm việc tại đây, ngày 17/7, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1616/BXD-KHTC báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Bộ Xây dựng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hai nội dung gồm kiện toàn và tổ chức họp Ban Chỉ đạo nhà nước xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia để nghe Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình thực hiện cụ thể của dự án; chỉ đạo định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo các Bộ ngành có liên quan tiếp tục thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 13/8/2015 về Dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Đọc những tờ báo Cách mạng trước năm 1945 đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Đọc những tờ báo Cách mạng trước năm 1945 đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức trưng bày chuyên đề: “Sưu tập Báo chí cách mạng Việt Nam 1925-1945

Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2017. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành các công tác chuẩn bị đầu tư và một số nội dung công việc thuộc giai đoạn thực hiện đầu tư, trong đó có công tác giải phóng mặt bằng.

Do việc bố trí nguồn vốn gặp khó khăn, dự án đã nhiều lần phải giãn tiến độ, kể từ năm 2014 đến nay. Mặc dù Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhiều lần có kiến nghị, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, kinh phí chuẩn bị đầu tư các năm 2015, 2016, 2017 và kế hoạch vốn trung hạn 2016-2020 vẫn không được bố trí.

Các Ban quản lý dự án (bao gồm cả Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) không có nguồn kinh phí để duy trì hoạt động và chi trả tiền lương và bảo hiểm xã hội cho cán bộ viên chức và cũng không có kinh phí để thanh toán cho các nhà thầu theo cam kết của hợp đồng (trong đó có hợp đồng với Công ty Nikken- Sekkei, Nhật Bản) cũng như triển khai các công tác khác để khởi công đúng kế hoạch.

Giải cứu bảo tàng 11 nghìn tỷ đồng

Giải cứu bảo tàng 11 nghìn tỷ đồng

Kể từ năm 2014 đến nay, Dự án Xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia với kinh phí 11.277 tỷ đồng đã phải giãn tiến độ với lý do chính là thiếu tiền. Vì việc này, Bộ Xây dựng vừa gửi công văn kêu khó lên Thủ tướng Chính phủ.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm