Bằng giả

18/10/2018 09:38 GMT+7 | Hài hước

* Quan tòa mắng tên vô lại:

- Sao mày nhẫn tâm thế hả? Bà ấy đã cho mày bánh mì, mà mày nỡ ném đá vỡ kính cửa sổ nhà bà ấy.

- Thưa ngày, tôi có ném đá đâu ạ.

- Thế mày ném gì?

- Tôi ném chiếc bánh mì trả bà ấy cho thôi.

* Thanh tra:

- Bằng của ông là bằng giả !

- Xin thưa, các ông nhầm! Tôi không bao giờ mua nhầm của giả đâu.

* Quan tòa hỏi bị cáo đã tái phạm:

- Sao ban đêm anh dám lẻn vào nhà người khác?

- Lần trước ngài hỏi: “Sao ban ngày ban mặt mà anh dám lẻn vào nhà người khác?. Vậy theo ngài, tôi phải làm việc lúc nào?”

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm