• Ngày 26/12 chờ nhật thực một phần sau ba năm vắng bóng

    Ngày 26/12 chờ nhật thực một phần sau ba năm vắng bóng
    26/12/2019 12:39

    Nhật thực: Ngày 26/12, người dân Việt Nam có cơ hội quan sát hiện tượng nhật thực một phần kỳ thú với tỉ lệ che phủ từ 30-67% (tùy địa điểm). Toàn bộ quá trình nhật thực một phần sẽ kéo dài hơn 3 tiếng.

BIA LON TRÚC BẠCH
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay