• Đường 'Nhuệ' hoạt động dưới mác doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản

     Đường 'Nhuệ' hoạt động dưới mác doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản
    15/04/2020 22:04

    Nguyễn Xuân Đường (hay còn gọi là Đường Nhuệ) là một “trùm xã hội đen” tại Thái Bình. Đường “Nhuệ” cầm đầu băng nhóm cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản, gây bất ổn xã hội và đẩy nhiều gia đình vào cảnh điêu đứng. Đặc biệt, Đường “Nhuệ” hoạt động dưới mác doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản.