• Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

    Bóng đá Việt Nam có thể tiến bộ không?

    Bóng đá Việt Nam có thể tiến bộ không?
    20/12/2017 06:03

    Tham dự Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đặt câu hỏi: “4 quan điểm, 5 chỉ tiêu, 6 mục tiêu, 10 giải pháp trong đó có 65 nhiệm vụ rất cụ thể. Hôm nay các đồng chí báo cáo ở đây vẫn chung chung. Tôi đề nghị làm rõ 65 nhiệm vụ cụ thể, 9 dự án, 9 chương trình đã làm đến đâu?”

Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay