Tag vàng giảm

Tìm thấy 8 kết quả phù hợp
 • Giá vàng hôm nay 28/9 giảm 400 nghìn đồng/lượng
  28/09/2022 11:15 0
 • Giá vàng sáng 6/6 giảm 170 nghìn đồng/lượng
  06/06/2022 10:41 0
 • Giá vàng sáng 13/5 giảm 150 nghìn đồng/lượng
  13/05/2022 11:00 0
 • Giá vàng sáng 4/5 giảm 50 nghìn đồng/lượng
  04/05/2022 10:52 0
 • Giá vàng sáng 20/4 giảm 550 nghìn đồng/lượng
  20/04/2022 12:03 0
 • Giá vàng sáng 7/1 giảm 100 nghìn đồng/lượng
  07/01/2022 11:05 0
 • Giá vàng 29/12 giảm 100 nghìn đồng/lượng
  29/12/2021 15:03 0
 • Giá vàng giảm nhẹ đầu tuần
  22/05/2017 12:00 0