Văn khấn Rằm tháng 8 theo văn khấn cổ truyền Việt Nam

10/09/2022 15:13 GMT+7 | Bạn cần biết

Lễ cúng Rằm tháng 8 âm lịch là một trong những nghi lễ quan trọng của năm. Tham khảo các bài văn khấn cúng Rằm tháng 8 năm 2022 chuẩn và đầy đủ nhất theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam.

Văn khấn Rằm Trung thu, Rằm tháng 8 theo vấn khấn cổ truyền Việt Nam

Văn khấn Rằm Trung thu, Rằm tháng 8 theo vấn khấn cổ truyền Việt Nam

Văn khấn Rằm tháng 8 Âm lịch tức Rằm Trung thu: Theo phong tục lâu đời, nhân dân ta đều cúng vào ngày rằm hàng tháng.

Rằm tháng 8, rằm Trung thu năm 2022 rơi vào thứ Bảy, ngày 10/9/2022 dương lịch, tức ngày 15 tháng 8 năm Nhâm Dần.

Theo phong tục từ xưa của người Việt, lễ cúng Rằm tháng 8 âm lịch là một trong những nghi lễ quan trọng của năm.

Văn khấn rằm tháng 8, Văn khấn rằm, Bài cúng rằm, Bài cúng rằm tháng 8, văn khấn, bài khấn rằm tháng 8 âm lịch, cúng rằm tháng 8, khấn rằm tháng 8, khấn rằm tháng tám

Dưới đây là các bài văn khấn cúng Rằm tháng 8 năm 2022 chuẩn và đầy đủ nhất theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam (NXB Văn hóa Thông tin):

* Văn khấn thần linh Rằm tháng 8

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Hôm nay là ngày Rằm tháng 8…….

Tín chủ chúng con là…..

Ngụ tại…

Văn khấn rằm tháng 8, Văn khấn rằm, Bài cúng rằm, Bài cúng rằm tháng 8, văn khấn, bài khấn rằm tháng 8 âm lịch, cúng rằm tháng 8, khấn rằm tháng 8, khấn rằm tháng tám

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời ngài Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám.

Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam Bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng che chở, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền báo.

Do vậy kính dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ. Phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình luôn mạnh khỏe, già trẻ bình an, một lòng hướng về chính đạo, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám!

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

* Văn khấn tổ tiên Rằm tháng 8

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy tổ tiên nội ngoại và chư vị Hương linh.

Tín chủ chúng con là….

Ngụ tại….

Văn khấn rằm tháng 8, Văn khấn rằm, Bài cúng rằm, Bài cúng rằm tháng 8, văn khấn, bài khấn rằm tháng 8 âm lịch, cúng rằm tháng 8, khấn rằm tháng 8, khấn rằm tháng tám

Hôm nay là ngày Rằm tháng 8 năm… Nhân dịp Trung Thu, chúng con nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh thành ra chúng con gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức.

Chúng con cảm nghĩ ơn đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền nên tín chủ con sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân vàng bạc, thắp nén tâm hương, thành kính lên các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội và tất cả các hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ…

Cúi xin các vị thương xót cháu con, linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu khỏe mạnh bình an, lộc tài vượng tiến, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long, hướng về chính giáo.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật ( 3 lần)

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Văn khấn rằm tháng 8, Văn khấn rằm, Bài cúng rằm, Bài cúng rằm tháng 8, văn khấn, bài khấn rằm tháng 8 âm lịch, cúng rằm tháng 8, khấn rằm tháng 8, khấn rằm tháng tám

T.Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm