Văn khấn mùng 1 tháng 9 Âm lịch theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

26/09/2022 16:11 GMT+7 | Bạn cần biết

Vào ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch, các gia đình người Việt thường làm lễ cúng gia tiên để cầu xin cho mọi người trong gia đình được bình an, may mắn.

Văn khấn Rằm tháng 8 theo văn khấn cổ truyền Việt Nam

Văn khấn Rằm tháng 8 theo văn khấn cổ truyền Việt Nam

Lễ cúng Rằm tháng 8 âm lịch là một trong những nghi lễ quan trọng của năm. Tham khảo các bài văn khấn cúng Rằm tháng 8 năm 2022 chuẩn và đầy đủ nhất theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam.

Ý nghĩa văn khấn mùng 1 và ngày rằm hàng tháng

Theo quan niệm lâu đời của người Việt Nam, ngày mùng 1 gọi là ngày sóc. Nguyên nghĩa từ sóc là khởi đầu, bắt đầu. Ngày mùng 1 là ngày bắt đầu của một tháng nên gọi là ngày sóc. Ngày Rằm gọi là ngày vọng. Vọng có nghĩa là nhìn xa trông rộng, ngày mặt trăng, mặt trời đối xứng nhau ở hai cực xa nhất trong tháng.

Người xưa cho rằng, ngày này, mặt trăng mặt trời nhìn rõ nhau, thấu suốt nhau, soi chiếu vào mọi tâm hồn. Con người trở nên sáng suốt trong sạch, đẩy lùi được mọi đen tối vẩn đục trong lòng.

Văn khấn mùng 1, Bài cúng mùng 1, Văn khấn mùng 1/9, Bài cúng mùng 1/9, cúng mùng 1, cúng 1/9, lễ cúng mùng 1, khấn mùng 1, văn khấn mùng 1 tháng 9, bài khấn mùng 1

Người Việt ta coi ngày Sóc, Vọng là ngày tưởng nhớ tổ tiên, cúng ông bà, ông vải. Ngày Sóc, Vọng còn có ý nghĩa "Cát tường" xem ngày tốt xấu thấy là ngày tốt nhất trong tháng.

Cúng vào mùng 1 và ngày Rằm, hoặc cúng vào chiều ngày 29, 30 và chiều ngày 14 hàng tháng đều được.

Lễ vật và văn khấn mùng 1 và ngày rằm hàng tháng

Lễ vật cúng ngày mống 1 và ngày rằm hàng tháng đơn giản:

Hương hoa, Trầu rượu, Nước, Hoa quả.

Cách cúng ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng

Trước khi cúng gia tiên thường cúng ông Công trước.

Bài cúng ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

Dưới đây là gợi ý bài cúng ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam (NXB Văn hóa Thông tin):

* Văn khấn thần Thổ Công và các vị thần

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần

Con kính lạy ngài Đông Thần quân

Con kính lạy ngài Bản gia Thổ Địa, Long Mạch

Con kính lạy các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức Tôn thần

Con kính lạy ngài Tiền hậu Địa chủ Tài thần

Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong xứ này.

Tín chủ chúng con là: …

Ngụ tại: …

Hôm nay là ngày… tháng… năm…, tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân, trà quả, đốt nén hương thơm dâng lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia bình an, công việc hanh thông, lộc tài thăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Giãi tấm lòng thành cúi xin được phù hộ độ trì và chứng giám.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Cẩn cáo!

* Văn khấn gia tiên

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Kính lạy ngài Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ Phương Ngũ Thổ, Phúc đức chính Thần.

Các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ

Thúc bá đệ huynh và các hương linh nội, ngoại trong họ.

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Tín chủ con là…

Ngụ tại… cùng toàn gia quyến.

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời:

Các vị Tôn thần cai quản trong xứ này

Hương hồn Gia tiên nội, ngoại

Cúi xin các ngài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Phù trì tín chủ chúng con:

Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông

Người người được chữ bình an

Tám tiết vinh khang thịnh vượng

Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang

Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Cẩn cáo!

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Văn khấn mùng 1, Bài cúng mùng 1, Văn khấn mùng 1/9, Bài cúng mùng 1/9, cúng mùng 1, cúng 1/9, lễ cúng mùng 1, khấn mùng 1, văn khấn mùng 1 tháng 9, bài khấn mùng 1
Văn khấn mùng 1, Bài cúng mùng 1, Văn khấn mùng 1/9, Bài cúng mùng 1/9, cúng mùng 1, cúng 1/9, lễ cúng mùng 1, khấn mùng 1, văn khấn mùng 1 tháng 9, bài khấn mùng 1
Văn khấn mùng 1, Bài cúng mùng 1, Văn khấn mùng 1/9, Bài cúng mùng 1/9, cúng mùng 1, cúng 1/9, lễ cúng mùng 1, khấn mùng 1, văn khấn mùng 1 tháng 9, bài khấn mùng 1
Văn khấn mùng 1, Bài cúng mùng 1, Văn khấn mùng 1/9, Bài cúng mùng 1/9, cúng mùng 1, cúng 1/9, lễ cúng mùng 1, khấn mùng 1, văn khấn mùng 1 tháng 9, bài khấn mùng 1

Thảo Nhi

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm