• Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch

    Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch
    07/09/2021 10:27

    Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch: Ngày 1 tháng 8 lịch âm theo phong tục lâu đời, nhân dân ta đều cúng vào ngày rằm và mồng một hàng tháng.