Văn học mới thể hiện được góc nhỏ

06/11/2013 08:04 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Nói chuyện về lối sống của giới trẻ miền Tây Nam Bộ qua quan sát và lý giải của một người viết ngay tại vùng đất này, nhà thơ Trịnh Bửu Hoài cho biết:

Tây Nam Bộ là vùng châu thổ phì nhiêu được thiên nhiên ưu đãi với những cánh đồng bạt ngàn bồi bổ từ nguồn phù sa của sông Cửu Long tỏa ra các kinh rạch đầy tôm cá. Thời khẩn hoang mở đất, nơi đây tập họp đủ thành phần lưu dân; hầu hết là người nghèo khó phiêu bạt, giang hồ tứ chiếng, tù tội lưu đày… Họ phải chiến đấu với thiên tai địch họa, sơn lam chướng khí, thú dữ, cướp bóc… để tồn tại. Khi khai phá thành công và định hình làng xã, ruộng lúa được mùa, thủy sản đánh bắt ăn không hết phải làm khô làm mắm, bắt đầu an cư lạc nghiệp thì phải chiến đấu với giặc ngoại xâm và bọn cường hào ác bá. Vùng đất và cuộc sống đã hình thành tính cách con người: bất khuất, dũng mãnh, trung thực, đoàn kết, phóng khoáng, ngang tàng, nghĩa hiệp… và ít nhiều ỷ lại vào sự phong phú của thiên nhiên.

Tính cách đó đến ngày nay vẫn còn ảnh hưởng đến tầng lớp thanh niên nông thôn Tây Nam Bộ, một bộ phận không quyết chí học hành, không làm giàu bằng tri thức mà chủ yếu dựa vào sức lực và thiên nhiên, thích tiêu khiển bằng nhậu nhẹt sau thời gian lao động. Nơi nào cũng đầy rẫy quán nhậu và cuối chiều thì đầy khách với đủ thành phần, nhưng đa số vẫn là thanh niên. Những thú vui giải trí mang tính nghệ thuật không nhiều, chưa đáp ứng và không thu hút được đông đảo thanh niên một cách thường xuyên. Mặc dù tầng lớp thanh niên này hiện nay tiếp cận khá nhanh với bên ngoài về văn hóa cũng như khoa học kỹ thuật, nhưng để biến thành hiệu quả thì chưa cao. Đời sống tinh thần và vật chất có chuyển biến nhanh, phong phú và linh hoạt; duy trì được nền tảng đạo đức truyền thống, hầu hết sống trung thực, thủy chung, lành hiền.

Các tác phẩm văn học viết về nông thôn miền Tây Nam Bộ hiện nay không nhiều, chưa phản ánh được cái hay, cái tốt cũng như những hình thức tiêu cực mới đang diễn ra ngồn ngộn ở vùng đất này. Tuy có một số tác phẩm viết khá đặc sắc, tạo được ấn tượng cho người đọc cả nước, nhưng số đó không nhiều, và cũng chỉ mới thể hiện được một góc nhỏ trong đời sống tình cảm và sinh hoạt rất phong phú, đa dạng của con người và vùng đất mênh mông Tây Nam Bộ. Trong đó có tầng lớp thanh niên rất cần được quan tâm, định hướng, nâng cao trình độ và đạo đức; để góp phần đẩy lùi cái xấu, cái ác và hướng về chân-thiện-mỹ.

Hoàng Nhân (ghi)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm