Sẽ đề cử di sản thế giới với ẩm thực và thơ văn trên di tích Huế

Thứ Ba, 07/08/2012 11:31 GMT+7

(Khám phá - TT&VH) - TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết: Trung tâm tiếp tục phối hợp với các tổ chức quốc tế hoàn thiện việc trùng tu, tu bổ một loạt công trình như: lăng vua Đồng Khánh, Tả Tùng Tự (lăng vua Minh Mạng), Thái Bình Lâu, Tây Khuyết Đài, điện Thọ Ninh (Hoàng thành Huế)... 

Đồng thời, tiếp tục triển khai đầu tư các công trình tu bổ cho các năm tiếp theo như: điện Thái Hòa, Ngự tiền Văn phòng, Tàng Thơ lâu, Thái Miếu, Phủ Nội vụ. Tiếp tục tu bổ các hạng mục còn lại ở lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức, lăng Gia Long v.v…
Bên cạnh đó, Trung tâm triển khai thực hiện khuyến nghị của UNESCO lập hồ sơ nghiên cứu về ẩm thực cung đình triều Nguyễn và hệ thống thơ văn Hán - Nôm trang trí trên di tích Huế để đăng ký đề cử là Di sản phi vật thể thế giới và Di sản tư liệu thế giới (thuộc chương trình Ký ức thế giới) trong giai đoạn 2013-2014.
Quốc Việt
 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*