• Hà Nội chờ ngày hội tụ lễ hội trăm miền

    Hà Nội chờ ngày hội tụ lễ hội trăm miền
    14/11/2015 13:45

    Một cơ hội hiếm gặp trong đời sống văn hóa thường nhật: hàng loạt lễ hội dân gian và hoạt động văn hóa đặc trưng của nhiều vùng miền trên toàn quốc sẽ cùng được tái hiện tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc VN.