• Chữ và nghĩa: Từ hót đang 'hót'

    Chữ và nghĩa: Từ hót đang 'hót'
    28/08/2019 07:16

    Bây giờ, vào mạng, mở tivi hay mở bất kì một trang báo được coi là đắt khách, nhất là dành cho giới trẻ, ta dễ dàng gặp từ HOT, một từ tiếng Anh làm định ngữ đi kèm với các từ tiếng Việt khác.