• Quà tặng con dâu

    Quà tặng con dâu
    17/05/2018 07:47

    Bà cụ vào một cửa hàng, bà chọn một chiếc súng nước cỡ lớn có đèn chớp và phát ra tiếng inh ỏi.