Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng: Phấn đấu vì một nền nghệ thuật sân khấu tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

13/01/2020 15:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 13/1, tại Hà Nội, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 9 (nhiệm kỳ 2019-2024) với sự tham dự của hơn 420 đại biểu đại diện cho gần 2.500 hội viên trên cả nước.

Khai mạc Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp Tuồng, Bài chòi và Dân ca kịch toàn quốc năm 2018

Khai mạc Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp Tuồng, Bài chòi và Dân ca kịch toàn quốc năm 2018

Tối 20/10, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Quảng Ngãi, Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khai mạc Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp Tuồng, Bài chòi và Dân ca kịch toàn quốc năm 2018.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đến dự và phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng ghi nhận những thành tựu Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, giới sân khấu Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Trong lịch sử phát triển hàng nghìn năm của dân tộc, cùng với các loại hình nghệ thuật khác, sân khấu nước ta đã hun đúc nên một truyền thống tốt đẹp - một nền sân khấu yêu nước, nhân văn, gắn bó máu thịt với nhân dân, với dân tộc, trở thành nguồn sức mạnh nội sinh, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển bền vững đất nước.

Chú thích ảnh
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa Ban Chấp hành Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024). Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định: Các nghị quyết về văn hóa, văn học, nghệ thuật của Đảng thời gian gần đây đều thể hiện quan điểm nhất quán, xuyên suốt về xây dựng một nền văn hóa, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam là nền tảng của xã hội Việt Nam. Do đó, nghệ thuật phải phản ánh cho được những khát vọng lớn lao, những cảm xúc đẹp đẽ của con người và văn hóa Việt Nam một cách chân thật, sáng tạo, lan tỏa, truyền được cảm hứng lớn lao cho công chúng, đem lại niềm tin mạnh mẽ tích cực cho toàn xã hội, đáp ứng được mong đợi của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu Ban Chấp hành Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam bên cạnh việc thực hiện các chương trình, giải pháp đã nêu trong văn kiện Đại hội, cần nắm chắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về văn học nghệ thuật; bám sát thực tiễn cùng nghệ sỹ cả nước có kế hoạch cụ thể, từng bước xây dựng, phát triển nền sân khấu Việt Nam vừa đa dạng vừa thống nhất, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và thời đại.

Bên cạnh đó, Hội cần từng bước tự chủ, tăng cường xã hội hóa, hoàn thiện thị trường văn hóa, bước đầu thí điểm công nghiệp văn hóa ở một số loại hình nghệ thuật thuộc lĩnh vực sân khấu; có kế hoạch mở rộng giao lưu quốc tế để học hỏi, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới làm phong phú hơn cho nền sân khấu nước nhà; đẩy mạnh quảng bá, tạo sự lan tỏa hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam, về nghệ thuật sân khấu Việt Nam ra thế giới và du khách, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế du lịch. Hội cần chú ý đào tạo lực lượng nghệ sỹ trẻ, quan tâm đến việc phát hiện, bồi dưỡng tài năng sân khấu trẻ từ tác giả, đạo diễn, nhạc sỹ, thiết kế mỹ thuật, kỹ thuật, diễn viên của các loại hình sân khấu. Hội tích cực tham gia cùng các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đề xuất, nghiên cứu, từng bước cải thiện điều kiện hành nghề, tạo hành lang pháp lý cho người nghệ sỹ tự do sáng tạo, góp phần thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Chú thích ảnh
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa cho Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tin tưởng, các hội viên dưới mái nhà chung của Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tài hoa, trí tuệ, tâm hồn của người nghệ sỹ, phấn đấu vì một nền nghệ thuật sân khấu tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có nhiều tác phẩm đỉnh cao, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung sáng tạo nhiều tác phẩm sân khấu với vai trò là chủ thể luôn đề cao chủ nghĩa yêu nước, tính nhân văn cao cả. Nhiều tác phẩm sân khấu ra đời đã phản ánh chân thực lịch sử, đấu tranh cách mạng, lao động sáng tạo của nhân dân, được thể hiện phong phú đa dạng qua các đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng và các vấn đề xã hội.

Chú thích ảnh
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu tại Đại hội. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Thông qua các cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, theo chủ đề Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề tài chiến tranh cách mạng, giới sân khấu đã hưởng ứng tích cực và đạt nhiều giải thưởng cao. Lực lượng văn nghệ sỹ trên lĩnh vực sân khấu đã xuất hiện nhiều tác giả, đạo diễn, diễn viên trẻ có tài năng, tâm huyết góp phần giữ gìn phát triển nền nghệ thuật sân khấu truyền thống, làm đa dạng những loại hình nghệ thuật sân khấu đương đại. Công tác lý luận phê bình sân khấu đã có những chuyển biến tích cực cả chiều rộng và chiều sâu...

Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ khóa IX và bầu Ban Chấp hành Hội khóa IX (nhiệm kỳ 2019-2024) gồm 21 thành viên. Nghệ sỹ nhân dân Trịnh Thúy Mùi được bầu làm Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phương Lan/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm