• Phát hành cuốn sách về các bài viết của Bác Hồ bằng tiếng Italy

    Phát hành cuốn sách về các bài viết của Bác Hồ bằng tiếng Italy
    13/04/2019 20:12

    Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Nhà xuất bản Marxventuno (Chủ nghĩa Marx thế kỷ 21) vừa cho phát hành rộng rãi cuốn sách về các bài viết của Bác Hồ bằng tiếng Italy với tựa đề “Hồ Chí Minh – Chủ nghĩa yêu nước và Chủ nghĩa quốc tế” (Ho Chi Minh – Patriottismo e Internazionalismo”. 

Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG - TOKYO 2020
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay