• Bệnh nhân đầu tiên sử dụng quyền trợ tử tại Australia

    Bệnh nhân đầu tiên sử dụng quyền trợ tử tại Australia
    05/08/2019 14:25

    Kerry Robertson, một bệnh nhân ung thư người Australia, đã qua đời vào tháng 7 vừa qua bằng phương pháp trợ tử. Đây là bệnh nhân đầu tiên được trợ tử kể từ khi bang Victoria đi đầu cả nước Australia áp dụng luật cho phép trợ tử có hiệu lực từ tháng 6/2019.

KIỆT TÁC CHINH PHỤC ĐỈNH CAO