Triển khai quyết định của Ban Bí thư đối với Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

29/07/2022 15:09 GMT+7 | Tin tức 24h

Sáng 29/7, Đoàn kiểm tra số 544 tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư năm 2022 đối với Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì Hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư đánh giá công tác tổ chức Tết Nhâm Dần 2022

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư đánh giá công tác tổ chức Tết Nhâm Dần 2022

Sáng 8/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 8/12/2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước đã bố trí sắp xếp thời gian làm việc theo yêu cầu.

Theo Phó Thủ tướng, thực hiện Chương trình kiểm tra số 46 ngày 22/2/2022 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra năm 2022, Ban Bí thư đã có Quyết định số 544 ngày 13/6/2022 về kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và việc chấp hành Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Quy định 37-QĐ/TW năm 2021 về những điều đảng viên không được làm, Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", cùng một số kế hoạch, chương trình tổ chức triển khai thực hiện.

Ban bí thư. Ban cán sự Đảng. Quyết định của Ban bí thư. Lê Minh Khái
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Theo Quyết định số 544, Ban Bí thư giao cho Đoàn kiểm tra 3 tổ chức Đảng, gồm Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh, Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước và Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Phó Thủ tướng cho biết, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã được các tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thời gian qua, nhiều đoàn kiểm tra đã làm việc ở các tổ chức đảng trong phạm vi cả nước và Ban Chấp hành Trung ương đã có đánh giá tổng kết, ban hành Kết luận số 21-KL/TW. Tuy nhiên, việc thực hiện cũng còn những tồn tại, hạn chế.

Các cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu đã tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, nhưng đâu đó, việc nêu gương còn những vấn đề cần phải tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện đạt hiệu quả cao hơn.

“Trong 5 phương thức lãnh đạo, nêu gương cũng là một phương thức tạo sự đồng thuận thống nhất và lôi cuốn theo nguyên tắc quyền lực mềm. Việc nêu gương rất quan trọng”, Phó Thủ tướng nói.

Để thực hiện các nghị quyết, chủ trương, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều chỉ thị, hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát để đáp ứng yêu cầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất quan tâm, coi trọng, xem đây là một công cụ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

Hàng năm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai một cách bài bản, đã thành lập nhiều đoàn đi kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong các lĩnh vực như xây dựng Đảng, thực hành pháp luật, lĩnh vực kinh tế và nhiều lĩnh vực khác trong hệ thống chính trị một cách toàn diện (thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp…).

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, một mặt ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được, mặt khác chỉ ra tồn tại, hạn chế, tìm nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó kiến nghị giải pháp để thực hiện trong thời gian sắp tới. 

Chính vì vậy, việc thực hiện trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội đạt những kết quả quan trọng. Công tác kiểm tra, giám sát góp phần rất quan trọng kết quả này, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Nhấn mạnh đây là công việc thường xuyên, từ đầu năm 2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã triển khai nhiều đoàn tổ chức kiểm tra ở 30 tổ chức đảng trên phạm vi toàn quốc, Phó Thủ tướng cho biết, Đoàn kiểm tra 544 triển khai kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 08-QĐi/TW. Đoàn đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ, dự kiến các đơn vị kiểm tra.

Cho rằng đây là một nhiệm vụ khó, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị, Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước có báo cáo tự kiểm tra, các tổ chức Đảng thuộc và trực thuộc tăng cường trách nhiệm báo cáo, phối hợp với Đoàn kiểm tra giải quyết những vướng mắc, đáp ứng được yêu cầu trong quá trình kiểm tra, xác minh đối chiếu với báo cáo để có những thông tin trung thực, chính xác nhất.

Ban bí thư. Ban cán sự Đảng. Quyết định của Ban bí thư. Lê Minh Khái
Đồng chí Lê Minh Khái: Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Ảnh VGP/Trần Mạnh

Về phía Đoàn kiểm tra, các thành viên cần tăng cường trách nhiệm, thực hiện nghiêm Quyết định, phối hợp chặt chẽ cùng Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình kiểm tra, tạo điều kiện cho Ngân hàng Nhà nước, Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước, các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị,  Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố quyết định, kế hoạch thành lập đoàn kiểm tra của Ban Bí thư. Phó Trưởng đoàn cũng nêu một số yêu cầu về chuẩn bị tài liệu, quy trình kiểm tra, các nội dung kiểm tra, các mốc thời gian đặt ra đối với từng đơn vị, phần việc. Mốc thời gian kiểm tra từ 1/1/2019 đến nay.

Khẳng định tuy là công việc kiểm tra thường xuyên nhưng rất quan trọng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước nhận thức rất rõ tầm quan trọng của việc kiểm tra, giám sát, là cơ hội để Ban cán sự thực hiện rà soát, đánh giá lại kết quả đạt được để tiếp tục phát huy, đồng thời thấy được những tồn tại, hạn chế để khắc phục trong công tác điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo thời gian tới, thực hiện đúng chỉ đạo của Đảng đối với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định số 08-QĐi/TW và Kết luận số 21-KL/TW.

Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Đoàn kiểm tra, tổng hợp báo cáo theo đúng yêu cầu.

Chu Thanh Vân/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm