• Miền Bắc tiếp diễn tình trạng ô nhiễm không khí

    Miền Bắc tiếp diễn tình trạng ô nhiễm không khí
    23/02/2020 11:42

    Theo Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), thành phố Hà Nội cũng như miền Bắc đang trong mùa Đông, thời kỳ ghi nhận nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí, trong đó có bụi mịn PM2.5 thường cao nhất trong năm. Người dân nên cập nhật thường xuyên tình trạng chất lượng không khí, trong những khoảng thời gian ô nhiễm không khí tăng cao và thực hiện theo khuyến cáo của chuyên gia môi trường.

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên