Vi phạm tại CDC Đà Nẵng: Chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an

Thứ Tư, 29/06/2022 14:31 GMT+7

Ngày 29/6, Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã công bố Kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC Đà Nẵng).
Khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo, nhân viên CDC Đà Nẵng

Khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo, nhân viên CDC Đà Nẵng

Công an Thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với các đối tượng để điều tra về hành vi tham ô tài sản trong hoạt động mua sắm, sử dụng sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng.
* Nhiều sai phạm được chỉ rõ
Thanh tra thành phố Đà Nẵng kết luận có nhiều sai phạm trong quá trình mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 tại CDC Đà Nẵng.
Cụ thể, về việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, CDC Đà Nẵng thiếu sót trong việc không ban hành văn bản gửi các đơn vị cung cấp hàng hóa trên địa bàn đề nghị báo giá để làm cơ sở xây dựng giá gói thầu; có dấu hiệu hợp thức hóa các báo giá, ngày ghi trên báo giá sau thời điểm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, không đủ căn cứ để xây dựng giá gói thầu là không đúng quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư 58/2016/TT-BTC; thiếu sót trong việc không tham khảo giá trúng thầu trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc Bộ Y tế khi xác định giá gói thầu đối với một số mặt hàng (bao giày, khẩu trang y tế) là không đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 14/2020/TT-BYT.
Việc xác định giá gói thầu để thực hiện mua sắm có tham khảo giá trúng thầu nhưng cao hơn giá mà Đoàn Thanh tra tra cứu trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc Bộ Y tế đối với một số mặt hàng: bộ trang phục chống dịch cấp độ 2, khẩu trang y tế 3 lớp, áo choàng y tế. Sở Y tế có rà soát giá tại Cổng công khai kết quả trúng thầu của Bộ Y tế đối với các mặt hàng do Trung tâm đề xuất mua sắm. Tuy nhiên, các văn bản thẩm định của Sở Y tế không thể hiện việc giải trình, thuyết minh cụ thể về giá theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Thông tư số 14/2020/TT-BYT.
Chú thích ảnh
Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Tôn Thất Thạnh - Giám đốc CDC Đà Nẵng. Ảnh: Công an TP.HCM
Việc lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu có nhiều sai sót. Các thiếu sót trong việc sử dụng mẫu văn bản, không đầy đủ các nội dung, đặc biệt thiếu các nội dung về phần công việc liên quan đến các gói thầu thực hiện trước với giá trị tương ứng và lý do không áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi khi trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, không có văn bản trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu.
Văn bản trình duyệt của Trung tâm và Báo cáo thẩm định của Sở Y tế không thể hiện cụ thể tính cấp bách của tình hình dịch cũng như không nêu cụ thể phương án ứng phó theo từng cấp độ dịch bệnh để xác định số lượng, chủng loại cần mua thuộc phạm vi quản lý để tổ chức thực hiện mua sắm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị quyết 79/NQ-CP ngày 22/7/2021 về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 đối với các gói thầu được căn cứ điểm a khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu.
Trung tâm không tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt Quyết định mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong cùng một văn là không đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 37 và khoản 2 Điều 34 Luật Đấu thầu.
Việc tổ chức đấu thầu có các sai sót trong việc thông báo chào giá, chào hàng cạnh tranh, thành phần báo giá, đăng tải thông báo mời chào, tiếp nhận báo giá, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, sử dụng báo giá của các nhà thầu không đủ tư cách hợp lệ, việc nhà thầu trúng thầu không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng.
Hồ sơ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Trung tâm không đầy đủ các thủ tục thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu không nêu rõ ý kiến của bên mời thầu đối với các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của tổ chuyên gia; báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia; bản chụp các hồ sơ tài liệu: hồ sơ mời thầu, biên bản đóng thầu, mở thầu, hồ sơ dự thầu; không có Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại khoản 4 Điều 59, khoản 2 Điều 20, khoản 4 Điều 106 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP...
Trong việc thực hiện hợp đồng, Thanh tra phát hiện các sai sót: Tiếp nhận hàng trước thời điểm phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, vi phạm điểm đ khoản 7 Điều 89 Luật Đấu thầu. Nhiều văn bản liên quan đến hồ sơ thầu được cập nhật sau ngày ban hành trên hệ thống, tồn tại nhiều văn bản cùng số cùng ngày nhưng khác nhau về nội dung và không tìm thấy văn bản trên hệ thống văn bản quản lý điều hành tại Trung tâm (chỉ có bản giấy).
Việc chênh lệch hàng hóa giữa Phiếu nhập kho và Hợp đồng cung cấp hàng hóa phản ánh việc nhập kho, theo dõi, quản lý hàng hóa tại Trung tâm là không đầy đủ, thiếu chặt chẽ, không theo dõi hàng hóa do Trung tâm trực tiếp mua sắm và hàng hóa nhận từ các đơn vị tài trợ theo quy định. Một số Phiếu nhập kho có thời gian không phù hợp.
Việc lập Hóa đơn của đơn vị cung ứng hàng hóa khi chưa chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua là không đúng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Bên cạnh đó, còn các khuyết điểm, vi phạm khác như: Thiếu sót về việc không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đăng tải không đầy đủ kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu theo quy định của Luật Đấu thầu. Các thiếu sót, vi phạm trong công tác văn thư, lưu trữ theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư.
Trung tâm thực hiện phân bổ vật tư y tế với giá trị hơn 1,36 tỷ đồng từ tháng 10/2020 đến ngày 31/12/2020 để thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 có thu tiền đối với công dân nhập cảnh từ nguồn ngân sách nhà nước không đúng theo các quyết định của Sở Y tế về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhưng chưa hoàn trả số tiền trên vào ngân sách nhà nước.
* Có dấu hiệu vi phạm liên quan đến 33 gói thầu 
Đối với các nội dung có dấu hiệu tội phạm liên quan đến 33 gói thầu do Cửa hàng Đại Phát và Công ty Tam Lập Phát trúng thầu: Căn cứ các quy định tại Điều 44 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thanh tra; Điều 5 Thông tư Liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP ngày 18/10/2018 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra, Thanh tra thành phố đã chuyển đến Cơ quan điều tra Công an thành phố để tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng kiến nghị Thanh tra Chính phủ tổng hợp và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung quy định về điều kiện của 3 nhà cung cấp báo giá đối với phương thức xác định giá gói thầu là giá hàng hóa cần mua của ít nhất 3 đơn vị cung cấp hàng hóa khác nhau theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính để tránh trường hợp hợp thức hóa đối với hồ sơ xây dựng giá gói thầu.
Chú thích ảnh
Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại CDC Đà Nẵng. Ảnh: Công an TP. Đà Nẵng
Thanh tra thành phố kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Cơ quan điều tra Công an thành phố tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nội dung có dấu hiệu tội phạm đã được Thanh tra thành phố chuyển sang. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục thuế thành phố thực hiện kiểm tra, xem xét, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định.
Thanh tra thành phố Đà Nẵng kiến nghị Sở Y tế thành phố tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định đối với các tập thể, cá nhân và có biện pháp xử lý, chấn chỉnh về những vi phạm, hạn chế, thiếu sót trong công tác hướng dẫn, thẩm định, phê duyệt mua sắm, đấu thầu vật tư y tế, sinh phẩm; trong công tác thẩm định quyết toán kinh phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý việc thực hiện các quy định về công tác mua sắm, đấu thầu vật tư y tế, sinh phẩm và công tác xét duyệt quyết toán hằng năm tại; chỉ đạo Trung tâm tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận, kiến nghị.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân và có biện pháp xử lý về những vi phạm, hạn chế, thiếu sót trong mua sắm, đấu thầu, quyết toán kinh phí vật tư y tế, sinh phẩm; chỉ đạo tổ chức, rà soát và có biện pháp khắc phục thực hiện đúng quy định đối với công tác mua sắm, đấu thầu vật tư y tế, sinh phẩm và nộp trên 1,36 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.
Trường hợp Kiểm toán Nhà nước Khu vực III đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền nêu trên, Trung tâm thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, đồng thời gửi báo kết quả thực hiện về Thanh tra thành phố để tổng hợp, theo dõi.
Quốc Dũng - TTXVN
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*