5 nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Thứ Sáu, 28/12/2018 15:17 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 28/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.
 Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018

Sáng 22/11, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức họp báo thông tin về Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018.
Hội nghị có sự tham gia của hơn 450 đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các đoàn thể chính trị-xã hội; các tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước và một số cơ quan thông tấn báo chí.
Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Công tác thông tin đối ngoại được triển khai đồng bộ
Năm 2018, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; trong bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới và khu vực; thách thức, khó khăn đan xen với thuận lợi của tình hình trong nước, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các cấp ủy đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương được thực hiện tích cực, chủ động, hiệu quả.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Công tác thông tin đối ngoại được triển khai đồng bộ, toàn diện, gắn kết với thông tin đối nội, góp phần giữ vững môi trường hòa bình gắn với kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, thúc đẩy hội nhập quốc tế và thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.
Công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền được thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về các vấn đề liên quan đến biên giới, biển, đảo, tạo điều kiện để tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia có chung đường biên giới trên đất liền, cũng như có yêu sách trên Biển Đông, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Tại hội nghị, các tham luận tập trung thảo luận về những vấn đề, kết quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2018; kinh nghiệm triển khai của một số bộ, ngành, địa phương; những vấn đề cần chú ý trong việc triển khai nhiệm vụ tuyên truyền năm 2019...
Góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, phát triển đất nước
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong việc tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền, góp phần quan trọng tạo môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chỉ ra những hạn chế cần tập trung khắc phục như nhận thức của một bộ phận cấp ủy, cán bộ quản lý chưa đầy đủ, chưa xác định việc triển khai các nội dung công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới trên đất liền tương xứng với tầm quan trọng vốn có, yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới.
Công tác nghiên cứu, dự báo, phối hợp hành động, nhất là xử lý các vấn đề đột xuất, phức tạp, nhạy cảm có lúc còn bị động. Nội dung, phương thức tuyên truyền, nhất là công tác thông tin đối ngoại còn chưa đáp ứng được nhu cầu của từng nhóm đối tượng, từng địa bàn cụ thể; các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền, thông tin báo chí bằng tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc, còn hạn chế, chưa sinh động.
Chú thích ảnh
Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho rằng, chưa khai thác được hết lợi thế của công nghệ thông tin truyền thông, đặc biệt là trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội; các hoạt động quảng bá tiềm năng, thế mạnh của đất nước ra nước ngoài, do đó chưa thu hút được sự quan tâm và đầu tư của các đối tác lớn, quan trọng.
Công tác đầu tư cho các hoạt động thông tin đối ngoại tuyên truyên biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền còn hạn chế. Lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại ở cả trung ương và địa phương còn mỏng, trình độ ngoại ngữ và nghiệp vụ còn hạn chế; việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chính sách đối với các lực lượng này còn chưa được quan tâm đúng mức.
Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung làm tốt trong năm 2019, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ: Một là, tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và những thách thức của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.
Quán triệt sâu sắc các quan điểm và nhiệm vụ đối ngoại mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các Nghị quyết Trung ương đã chỉ rõ; tiếp tục triển khai hiệu quả các nhóm nhiệm vụ và giải pháp thông tin đối ngoại theo Kết luận 16, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
Hai là, tiếp tục phát huy tính chủ động, tích cực của các lực lượng triển khai công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền, trong đó tập trung vào các phương thức thông tin nhanh, kịp thời, sinh động, có sức lan tỏa, bao phủ rộng; tăng cường sự gắn kết giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại, phát huy sức mạnh tổng hợp của quốc gia trong quá trình mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức thông tin đối ngoại, tăng cường thông tin tích cực về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, tranh thủ cao nhất sự ủng hộ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, của nhân dân thế giới, bạn bè quốc tế; huy động các nguồn lực phục vụ hiệu quả công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ba là, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước; xây dựng các kịch bản cụ thể và các phương án định hướng thông tin tuyên truyền ở từng cấp độ, chủ động phòng ngừa và xử lý khi vụ việc xảy ra, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động - bảo đảm giữ vững môi trường hòa bình cho phát triển, gắn với công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.
Bốn là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại; đa dạng hóa các kênh thông tin sử dụng Internet, mạng xã hội. Sớm đưa trang thông tin điện tử về thông tin đối ngoại của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại vào hoạt động; tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài, tính thuyết phục, phù hợp về ngôn ngữ, phong tục tập quán để phát huy hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền.
Năm là, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, cơ quan điều phối phát đi các yêu cầu, chỉ đạo xử lý công tác thông tin đối ngoại; các cơ quan liên quan chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo chức trách của mình; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và ngoại ngữ; có chính sách quan tâm đúng mức tới lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền, đáp ứng yêu cầu của công tác thông tin đối ngoại trong giai đoạn hiện nay.
Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 28 tập thể (trong đó có Báo Việt Nam News, Thông tấn xã Việt Nam) và 9 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền trong năm 2018.
TTXVN
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*