• Bão Dujuan khả năng sẽ vào biển Đông trong 3 ngày tới

    Bão Dujuan khả năng sẽ vào biển Đông trong 3 ngày tới
    19/02/2021 20:46

    Ngày 19/2, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết: Sau khi đổ bộ vào Philippines, bão Dujuan khả năng vào Biển Đông với cường độ mạnh nhất cấp 8, giật cấp 11, hình thái này được dự báo khả năng sẽ suy yếu ngay trên biển.