• Bộ Công Thương thông tin về việc thuỷ điện Đắk Mi xả lũ

    Bộ Công Thương thông tin về việc thuỷ điện Đắk Mi xả lũ
    02/11/2020 21:51

    Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) đã ban hành văn bản hoả tốc số 1449/ATMT-ATĐ ngày 2/11 yêu cầu Công ty cổ phần Thuỷ điện Đắk Mi phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương khảo sát, đánh giá, mực độ thiệt hại tài sản của người dân khu vực hạ du đập, thống nhất phương án khắc phục để thực hiện sớm ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng. 

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên