• Nàng ban trắng... 'Cipu'

    Nàng ban trắng... 'Cipu'
    24/02/2021 14:39

    Ở đây, tại làng 'Cipu”, “nàng ban trắng” và các chị em (màu đỏ, tím…) của mình có dễ tới dăm bảy trăm gốc; trải dài theo cung đường Ecopath, lượn quanh bìa sân golf, và rải rác tại tất cả các tiểu khu lớn nhỏ của khu đô thị.