• Tổng tuyển cử Canada: Một nhiệm kỳ mới không dễ dàng với Thủ tướng Justin Trudeau

    Tổng tuyển cử Canada: Một nhiệm kỳ mới không dễ dàng với Thủ tướng Justin Trudeau
    22/10/2019 21:45

    Đảng Tự do dưới sự dẫn dắt của Thủ tướng Justin Trudeau đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 43 của liên bang Canada, nhưng không giành đủ 170 phiếu cần thiết để thành lập một chính phủ đa số. Tính đến thời điểm rạng sáng ngày 22/10 (giờ miền Đông Canada), đảng Tự do đang dẫn đầu ở 156 khu vực bầu cử.