TTXVN nâng cao hiệu quả thông tin ở Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ

Thứ Ba, 18/11/2014 10:31 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 18/11, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp tổ chức Hội nghị nâng cao hiệu quả thông tin của TTXVN tại Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Các ông: Nguyễn Đức Lợi, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN; Trương Xuân Cừ, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Trần Việt Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Dương Quốc Xuân, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đồng chủ trì hội nghị.

TTXVN luôn xác định mảng thông tin hướng tới đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi và các địa phương khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, cũng như thông tin về những vùng này tới nhân dân cả nước và công chúng quốc tế là một trong những đề tài trọng điểm, chiếm tỷ lệ lớn trong các sản phẩm thông tin của ngành.

Ngày 23/5/2013, TTXVN và các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ ký kết Thỏa thuận phối hợp thông tin tuyên truyền giai đoạn 2013-2016.

Thực hiện Thỏa thuận phối hợp thông tin, TTXVN đã tăng cường đáng kể và có hệ thống công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến cán bộ và nhân dân các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.


Lễ ký thỏa thuận phối hợp thông tin tuyên truyền giữa TTXVN và ba vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Ảnh: Doãn Tấn

TTXVN đã xây dựng chiến lược công tác thông tin với ba vùng. Các đơn vị thông tin của TTXVN đã chủ động xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề trên các phương tiện báo hình, báo mạng, báo ảnh, báo giấy bằng tiếng Việt, ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số để chuyển tải các thông tin sát với tình hình thực tế của ba vùng.

Phóng viên TTXVN thường xuyên bám sát địa bàn các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, đặc biệt là các làng bản, thôn buôn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn.

Thông tin của TTXVN phản ánh trung thực, khách quan, toàn diện, kịp thời và đúng định hướng về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phong tục tập quán, nhất là những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tại ba vùng này.

TTXVN chuyển tải kịp thời thông tin chỉ đạo và hoạt động của các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ về các nội dung thiết thực đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn đến các cấp, các ngành và người dân trong vùng.

Các Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ đã xác định các đầu mối thông tin để cùng TTXVN thực hiện nhiệm vụ thông tin về các vùng này. Các Ban chỉ đạo đã tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên TTXVN tác nghiệp tại các địa phương thuộc Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; chủ động cung cấp và đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương cung cấp kịp thời cho phóng viên TTXVN những thông tin liên quan phục vụ công tác tuyên truyền về ba vùng. Nhờ vậy, tuyến thông tin về Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ của TTXVN ngày càng chuyên sâu hơn, đi đúng định hướng thông tin của Đảng và Nhà nước với khu vực này.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả qua 1 năm thực hiện thỏa thuận thông tin tuyên truyền giữa TTXVN và các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; nêu những hạn chế cần khắc phục, rút kinh nghiệm về nội dung, công tác phối hợp thông tin.

Trên cơ sở đó, các đại biểu định hướng nội dung phối hợp thông tin cần tập trung trong thời gian tới; nhiệm vụ phối hợp giữa TTXVN với các Ban chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả thông tin tới 3 vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Đại diện lãnh đạo TTXVN và 3 Ban Chỉ đạo thống nhất cơ chế xây dựng chuyên đề "3 Tây" của Báo Tin tức cuối tuần (TTXVN) trở thành cơ quan ngôn luận của 3 Ban Chỉ đạo, diễn đàn cho người dân khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Trong thời gian tới, các đơn vị thông tin của TTXVN tiếp tục mở các chuyên trang, chuyên mục về Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; tăng cường hơn nữa thông tin về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến cán bộ và nhân dân các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Thông tin của TTXVN phản ánh trung thực, khách quan, toàn diện và kịp thời về tình hình ba khu vực, nhất là những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

TTXVN chuyển tải kịp thời sự chỉ đạo, hoạt động của các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ về các nội dung thiết thực đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn… đến các cấp, các ngành và người dân trong vùng.

Đặc biệt, TTXVN tăng cường thông tin về chính sách trong cuộc sống, về kinh nghiệm làm ăn, gương người tốt việc tốt... trong đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; tăng cường thông tin phản hồi, phản biện, đấu tranh chống lại âm mưu và hành động của các thế lực thù địch đối với Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ…

TTXVN tiếp tục cải tiến các sản phẩm thông tin, nhất là các ấn phẩm đang được cấp phát cho ba vùng này, để trở thành tài liệu thiết yếu cho cán bộ và người có uy tín để tuyên truyền cho đông đảo quần chúng nhân dân; đồng thời giúp nâng cao dân trí, tăng cường khối đoàn kết dân tộc, đấu tranh chống các luận điệu sai trái của thế lực thù địch... tại các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Từ năm 2015, TTXVN xuất bản thêm ba ấn phẩm Báo ảnh Dân tộc và Miền núi, gồm Việt-Cơtu, Việt-Xêđăng và Việt-Tày.

Hương Thủy - TTXVN
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên