Ông Huỳnh Uy Dũng: Ý nghĩa 'Di chúc và tặng cho tài sản' là để làm việc thiện nguyện

Thứ Hai, 30/09/2013 06:31 GMT+7

Theo ông Huỳnh Uy Dũng: Tôi trao cho con toàn bộ tài sản là không phải để cháu giàu có. Mục đích nghĩa lớn lao mà theo ước nguyện của vợ chồng tôi đặt ra cho con là dùng khối tài sản trên sử dụng vào mục đích hoạt động từ thiện. Nên con đường của cháu Huỳnh Hằng Hữu đã và đang đi trong tương lai sẽ là trách nhiệm rất nặng nề đối với xã hội và mọi người.
Quỹ thiện nguyện Huỳnh Hằng Hữu bước đầu tài trợ trung tâm thực nghiệm khuyết tật – trẻ mồ côi TP HCM
Dưới đây trích nội dung từ Di chúc:
 
Tôi Huỳnh Uy Dũng trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt tự nguyện lập bản Di chúc có nội dung cụ thể như sau:
1/ Người được nhận toàn bộ tài sản nêu trên sau khi tôi qua đời là:
Ông Huỳnh Uy Dũng cho biết, thời điểm này, ông cho con tài sản là tốt nhất để làm từ thiện. Tài sản lúc tôi cho con không có nợ ai trên đời này. Toàn bộ tài sản được gây quỹ thiện nguyện. Ngay sau khi công bố trao tài sản cho con, quỹ thiện nguyện Huỳnh Hằng Hữu đã thực hiện hồ trợ 6 ca mổ tim ở tỉnh Bình Dương với số tiền gần 400 triệu đồng và tài trợ xây dựng phân xưởng thực hành Trung tâm dạy nghề người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM hơn 1,1 tỷ đồng.
Ông: HUỲNH HẰNG HỮU.
Sinh ngày: 21 tháng 09 năm 2012.
Địa chỉ thường trú: A1-01 Biệt Thự Liên Kế, 92 Nguyễn Hữu Cảnh,  Phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
2/ Phân chia di sản và nghĩa vụ của người được nhận di sản:
Căn cứ điều 648 Bộ luật Dân sự năm 2005, tôi phân chia việc thực hiện di sản và giao nghĩa vụ cho người nhận thừa kế toàn bộ tài sản nêu trên của tôi tương đương 206.842 (hai trăm lẻ sáu ngàn tám trăm bốn mươi hai) cổ phần tại công ty cổ phần Đại Nam, như sau:
1/ Đầu tư xây tặng 17 ngôi đền thờ theo mô hình Kim Điện Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến tỉnh Bình Dương cho một số địa phương trong nước và một số ngôi đền khác ở nước ngoài – vị trí xây dựng đền sẽ là nơi có nhiều người Việt Nam sinh sống và được Chính quyền sở tại cho phép.
Một góc khu du lịch Đại Nam – một trong hàng loạt công trình được chuyển giao cho cậu bé tỷ phú 1 tuổi
2/ Toàn bộ phần giá trị tài sản còn lại sau khi xây dựng những ngôi đền nêu trên người nhận di sản là HUỲNH HẰNG HỮU sẽ phối hợp với Hội đồng Giám sát để đầu tư vào các nguồn an toàn, bảo tồn, sinh lợi và duy trì mãi mãi. Phần giá trị Di sản còn lại này không ai được tự ý quyết định. Lợi nhuận thu được từ nguồn tài sản trên được sử dụng như sau:
a) Trợ giúp đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh và các gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
b) Tài trợ cho các em sinh viên, học sinh hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
c) Những trường hợp hoặc chương trình tài trợ khác sẽ thực hiện theo đề xuất và xét duyệt cụ thể của Hội đồng Giám sát do Chủ tịch HĐGS quyết định.
d) Giá trị tài trợ sẽ do Chủ tịch HĐGS quyết định trên cơ sở tham khảo ý kiến của HĐGS.
Ngoài ông Huỳnh Hằng Hữu, tôi không để lại di chúc cho bất cứ ai khác.
Hội đồng giám sát quỹ thiện nguyện Huỳnh Hằng Hữu
Văn bản “thỏa thuận về tặng cho tài sản” (trích)
Hôm nay, ngày 21/09/2013 tại chi nhánh HL Nghi Xuân – Văn phòng Luật sư Á Châu (TP. Hồ Chí Minh), tôi - Huỳnh Uy Dũng là chủ sở hữu khối tài sản gồm 206.842 cổ phần tại Công ty Cổ phần đại Nam theo giấy chứng nhận sở hữu số 001-CPĐN ngày 22/06/2012 do Công ty Cổ phần Đại Nam cấp. Bà Nguyễn Phương Hằng sở hữu 79 cổ phần và ông Nguyễn Hữu Phước sở hữu 79 cổ phần.
Chúng tôi trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt tự nguyện lập văn bản thỏa thuận về việc: Tặng cho tài sản cho người chưa thành niên, có nội dung cụ thể như sau: Người được tặng cho toàn bộ tài sản nêu trên là: Ông Huỳnh Hằng Hữu, sinh ngày 21 tháng 09 năm 2012.
Khi người được tặng cho tài sản là ông: Huỳnh Hằng Hữu có đủ điều kiện đứng tên sở hữu tài sản theo qui định của pháp luật thì những người tặng cho tài sản gồm: ông Huỳnh Uy Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng và Nguyễn Hữu Phước sẽ tiến hành các thủ tục tặng, cho theo đúng quy định của pháp luật.
Ngoài ông Huỳnh Hằng Hữu, chúng tôi không lập văn bản tặng khối tài sản trên của Đại Nam cho bất cứ ai khác.
Kèm theo văn bản thỏa thuận này là bản di chúc và Bản quy chế số 01/QCDS do ông Huỳnh Uy Dũng lập ngày 21/09/2013 tại chi nhánh HL Nghi Xuân – Văn phòng Luật sư Á Châu 9 (TP. Hồ Chí Minh).
Trong thời gian người được tặng tài sản (là Huỳnh Hằng Hữu) chưa đủ điều kiện đứng tên sở hữu, chúng tôi đồng ý giao cho Hội đồng giám sát tài sản của Huỳnh Hằng Hữu được quy định tại bản quy chế số 01/2013/QCDS ngày 21/09/2013 do ông Huỳnh Uy Dũng lập tại chi nhánh Văn phòng luật sư HL Nghi Xuân (sau đây gọi là bản quy chế số 01) toàn quyền thực hiện. Nội chung quản lý, khai thác, sử dụng…tài sản trên được quy định tại bản quy chế 01, buộc người được giao tài sản phải thực hiện đúng theo pháp luật.

Ông Huỳnh Uy Dũng: Tôi đã từ giả thương trường, không còn muốn làm kinh doanh nữa, nên việc công bố giao tài sản không phải muốn lợi dụng truyền thông để nổi tiếng. Ý nghĩa 'Di chúc và tặng cho tài sản' là để làm việc thiện nguyện
 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay