Danh sách Ban Bí thư Trung ương Đảng Khoá X

Thứ Năm, 01/01/2009 12:34 GMT+7

Danh sách 10 đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đảng Khoá X:
Đồng chí
Nông Đức Mạnh
Đồng chí
Trương Tấn Sang
Đồng chí
Nguyễn Văn Chi
Đồng chí
Tô Huy Rứa
Đồng chí
Hồ Đức Việt (*)
Đồng chí
Trương Vĩnh Trọng
Đồng chí
Lê Văn Dũng
Đồng chí
Tòng Thị Phóng
Đồng chí
Ngô Văn Dụ (**)
 
 
 
Đồng chí
Hà Thị Khiết (**)
 
(*) Tại Hội nghị Trung ương 3, Ban Chấp hành Trung ương khóa X

(**) Tại Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương khóa X 
 
(Theo BĐT ĐCS)
 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*