Đà Nẵng tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hiểu biết pháp luật về chủ quyền biển, đảo Việt Nam

Thứ Sáu, 23/12/2016 16:44 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” đã được thành phố Đà Nẵng triển rộng khắp đến các địa bàn ven biển. Thông qua Đề án đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
 
Theo Ban Điều hành Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2013 - 2016" thành phố Đà Nẵng, qua 3 năm thực hiện đề án đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về hiểu biết pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, nhân dân khu vực.
 
Nhận thức của cán bộ, chiến sỹ, công chức và quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới biển của thành phố ngày càng được nâng lên, tỷ lệ người dân vi phạm pháp luật giảm rõ rệt qua từng năm và giảm nhiều so với trước khi thực hiện đề án. Kiến thức, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn được nâng lên đáp ứng yêu cầu của đề án và mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của thành phố.
Bên cạnh đó, Ban Điều hành Đề án chú trọng tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho ngư dân nắm rõ chủ quyền biển, đảo Việt Nam để vừa bám biển sản xuất, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển; đồng thời giáo dục cho ngư dân không đánh bắt hải sản trên vùng biển của nước khác; tổ chức cho học sinh thi tìm hiểu về biển đảo quê hương trong các buổi chào cờ đầu tuần.
Trong 3 năm qua, Ban Điều hành Đề án đã tổ chức đã cấp 48 đầu sách chính sách pháp luật với số lượng trên 3.5000 cuốn, 8.000 tời rơi pháp luật và 1.500 đĩa hình, đĩa tiếng phục vụ công tác tuyên truyền tại các đồn Biên phòng và 17 phường biên giới biển.
Thông qua công tác kiểm soát xuất - nhập cảnh và công tác kiểm soát hành chính, Bộ đội Biên phòng thành phố đã tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho trên 450.000 lượt thuyền viên, 350.000 khách du lịch và hơn 330.00 lượt ngư dân hoạt động khai thác trên biển...
Theo Đại tá Nguyễn Văn Đức, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, việc triển khai đề án trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, phù hợp, hiệu quả; qua đó, đã nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn biên giới biển thành phố.
Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai Đề án ở một số phường còn chậm, kết quả có mặt chưa cao; hình thức tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật ở một số địa phương còn thiếu sáng tạo, phong phú; đội ngũ báo cáo viên còn hạn chế về kiến thức nghiệp vụ pháp luật và kỹ năm tuyên truyền.
Thời gian tới, Ban Điều hành Đề án sẽ tăng cường phối hợp giữa các tổ chức, lực lượng trong hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang vệ vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam.
Kết hợp công tác tuyên truyền biển, đảo với nghiên cứu, đề xuất, triển khai thực hiện cơ chế, chính sách để thực hiện các mục tiêu, chương trình biển, đảo trước mắt và lâu dài; thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở các địa phương đơn vị; đổi mới nội dung hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về biển, đảo..
Đinh Văn Nhiều
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

CÔNG THỨC THÀNH CÔNG

Lời cảm ơn của TTXVN sau Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Thông tấn xã Giải phóng

CHƠI GOLF 3D MIỄN PHÍ TẠI PHÒNG GOLF FORESIGHT SPORTS