Thanh tra, phát hiện vi phạm tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế

09/12/2018 09:58 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ về tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức quản lý của 19 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế trong giai đoạn từ tháng 1/2016 đến ngày tháng 6/2018, nhiều trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Hà Nội thanh tra toàn diện việc sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Hà Nội thanh tra toàn diện việc sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo công tác thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Nhiều trường hợp được bổ nhiệm chưa đáp ứng trình độ chuyên môn

Qua kiểm tra 987 hồ sơ viên chức quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị, đa số trường hợp tại thời điểm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thiếu trình độ trung cấp lý luận chính trị (đến nay còn 8 trường hợp chưa được cử đi học); 10 trường hợp chưa đáp ứng về trình độ chuyên môn đối với chức danh được bổ nhiệm theo quy định của Bộ Y tế (hiện 3 trường hợp đang đi học, 1 trường hợp đã học xong đang chờ cấp bằng); 11 trường hợp thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; 2 trường hợp quá tuổi bổ nhiệm lần đầu.

Chú thích ảnh
Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ: Ảnh Công Hân

Một số đơn vị chưa quan tâm thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng quy định của Đảng, từ năm 2016 trở về trước chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp khoa, phòng và tương đương thuộc thẩm quyền quản lý. Từ năm 2017 đến nay, về cơ bản các đơn vị đã thực hiện công tác quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp khoa, phòng và tương đương theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tuy nhiên, một số đơn vị còn chưa thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch hàng năm theo quy định.

Kiểm tra các hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu trong giai đoạn thanh tra cho thấy các đơn vị đã thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định của pháp luật và quy định của Bộ Y tế.

Tuy nhiên, các đơn vị khi đề xuất chủ trương và phê duyệt chủ trương bổ nhiệm nhưng đồng thời đã có phương án nhân sự cụ thể; một số hồ sơ không có văn bản đề xuất chủ trương bổ nhiệm của đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm; không có tài liệu đánh giá, nhận xét của thủ trưởng đơn vị sử dụng trực tiếp nhận xét, đánh giá khi xem xét bổ nhiệm lại; biên bản họp lấy phiếu tín nhiệm còn sơ sài, không đầy đủ nội dung; có đơn vị hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại không thể hiện việc tập thể Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị họp thảo luận, thống nhất trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; không có tờ trình của bộ phận tham mưu trình người có thẩm quyền ký, ban hành quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Một số trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại khi chưa hết nhiệm kỳ 5 năm; đến thời điểm bổ nhiệm lại đơn vị không ban hành quyết định bổ nhiệm lại mà ban hành quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ một năm. Nhiều trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại, quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đến khi đủ tuổi nghỉ hưu chậm so với quy định.

Theo Thanh tra Bộ Nội vụ, qua kiếm tra, hầu hết các phòng, khoa của các đơn vị có số lượng cấp phó từ 1 - 2 người, 3 phòng của 2 đơn vị có số lượng cấp phó là 3 người, nhiều đơn vị chưa có cấp phó; 2 khoa, phòng của 2 đơn vị có 4 cấp phó/đơn vị, vượt quá quy định.

Trong giai đoạn thanh tra, có 3 đơn vị tổ chức 3 kỳ thi tuyển viên chức, 9 đơn vị tổ chức 13 kỳ xét tuyển viên chức, trúng tuyển 826 trường hợp, số người đến nhận việc là 823 người, 3 người không đến nhận việc.

Một số đơn vị còn tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức như thông báo tuyển dụng chưa đầy đủ nội dung theo quy định; ban hành quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức khi chưa hết thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển; thành viên Ban đề thi không phải là thành viên của Ban kiểm tra, sát hạch; đáp án các câu hỏi, cách tính điểm, chấm thi và tổng hợp điểm còn một số sai sót.

Một số đơn vị ban hành thông báo trúng tuyển trước khi có quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển, cử một viên chức hướng dẫn nhiều viên chức tập sự trong cùng một thời gian, không ban hành quyết định phân công hướng dẫn tập sự cho người tập sự.

Có 16 đơn vị tổ chức xét tuyển đặc cách đối với 142 trường hợp, trong đó có 73 trường hợp là người có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực; 65 trường hợp là người tốt nghiệp đại học loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ; 4 trường hợp là người tốt nghiệp đại học loại khá (ngày 20/11/2018, Bộ Y tế đã ban hành quyết định thu hồi quyết định tuyển dụng đặc cách đối với 4 trường hợp này).

Về cơ bản, các trường hợp xét tuyển đặc cách đã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Người đứng đầu đơn vị thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển dụng; tổ chức sát hạch bằng hình thức phỏng vấn về trình độ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ của người được dự tuyển; việc phê duyệt kết quả xét tuyển đặc cách, ban hành quyết định tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc, xếp lương, chế độ tập sự, miễn tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp theo quy định.

Song, trước khi tuyển dụng, một số đơn vị không xây dựng kế hoạch tuyển dụng hoặc không gửi văn bản xin ý kiến của Bộ Y tế; số lượng, thành phần Hội đồng kiểm tra, sát hạch chưa đúng quy định; Hội đồng kiểm tra, sát hạch không có văn bản báo cáo người đứng đầu đơn vị phê duyệt hình thức, nội dung kiểm tra, sát hạch; không có báo cáo người đứng đầu đơn vị kết quả kiểm tra, sát hạch; chưa có đầy đủ tài liệu, nội dung phỏng vấn người xét tuyển; 2 trường hợp không có chứng chỉ tin học khi tuyển dụng.

Xử lý các cơ quan, cá nhân tham mưu không đúng

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm để xử lý các cơ quan, cá nhân trong việc tham mưu, thực hiện không đúng quy định pháp luật về những nội dung thanh tra, đặc biệt là trong tuyển dụng và bổ nhiệm; có biện pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên.

Hàng năm tiến hành rà soát, thực hiện bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý, bảo đảm cán bộ, công chức, viên chức khi được bổ nhiệm phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh bổ nhiệm.

Bộ chỉ đạo rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng vào viên chức, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay. Miễn nhiệm các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đáp ứng về trình độ thạc sỹ, tiến sỹ và tương đương theo quy định của Bộ Y tế; có kế hoạch cử viên chức còn chưa đáp ứng đi bồi dưỡng, yêu cầu về thời gian để các viên chức phải hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu; miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chức danh được bổ nhiệm. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện số lượng cấp phó theo đúng quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị Bộ Y tế tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về tuyển dụng viên chức để kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở thiếu sót. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn, thẩm định của vụ chuyên môn đối với công tác tuyển dụng viên chức.

Quan tâm thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức tham mưu thực hiện công tác tổ chức cán bộ như: Bố trí đủ nhân lực; cử đi đào tạo, bồi dưỡng, tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ; nâng cao tính chuyên sâu, độc lập với công tác chuyên môn.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm