• Người Mỹ 'đổ' về 10 thành phố có mức tăng lương trên 25% trong 5 năm qua

    Người Mỹ 'đổ' về 10 thành phố có mức tăng lương trên 25% trong 5 năm qua
    19/01/2020 22:36

    Trong một giai đoạn tiền lương tăng trưởng “ì ạch” và chi phí sinh hoạt tăng cao, nhiều người Mỹ đã lựa chọn chuyển đến một nơi mà họ có thể tăng thu nhập và coi đó và một “ván cược” đáng giá. Theo một thống kê tư nhân mới công bố, nhiều thành phố của nước này có thể thực hiện điều đó.

Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay