Thanh Hóa thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015

04/07/2015 06:12 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 3/7, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm, đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Để tập trung cao độ cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến hết năm, Tỉnh ủy Thanh Hóa tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm như: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh, tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng các quy hoạch, cơ chế, chính sách sát với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 30 (khóa XVII)

Đồng thời tỉnh tăng cường các biện pháp tăng thu, phấn đấu vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2015, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời các hành vi gian lận thuế, nhất là các doanh nghiệp có số thu lớn, doanh nghiệp liên tục quyết toán lỗ nhưng vẫn mở rộng sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, tỉnh Thanh Hóa nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội; tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, giảm nhẹ thiên tai.

Đối với công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp huyện và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tăng cường công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Ngay sau đại hội, các cấp ủy đảng phải khẩn trương kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy...

Đánh giá về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Tỉnh ủy Thanh Hóa cho rằng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đã đạt được nhiều thành công nhất định. Thể hiện ở việc kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,9%; các sự kiện văn hóa lớn được tổ chức thành công, an sinh xã hội được chăm lo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm