• Sống chậm cuối tuần: Cuối năm ở bến đợi sông Thạch Hãn

    Sống chậm cuối tuần: Cuối năm ở bến đợi sông Thạch Hãn
    04/01/2019 12:40

    Tôi đã rong ruổi hơn 100 dặm dài trên dòng sông Thạch Hãn vào những ngày cuối cùng của năm. Tờ lịch không dễ bóc hồn mình ra khỏi dòng, nó như có sức hút của đáy sông gắn vào vận mệnh lịch sử của nước Việt Nam. Sông này là "nhân chứng" của hàng vạn tấn bom, hạng ngàn chiến sĩ vô danh ngã xuống cho ngày hòa bình.