• Vũ điệu của tóc (Phần 1)

    Vũ điệu của tóc (Phần 1)
    19/10/2016 20:55

    Bạn có một mái tóc dài, nếu chỉ đơn thuần là cột tóc lên thì lại thật tẻ nhạt. Vậy thì tại sao bạn không thử sáng tạo với 1001 kiểu bới tóc?