• Hàn Quốc phát triển taxi máy bay không người lái

    Hàn Quốc phát triển taxi máy bay không người lái
    04/09/2019 16:20

    Bộ Địa chính và giao thông cùng Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc đã hợp tác với các doanh nghiệp sản xuất ô tô, ngành hàng không và dịch vụ, bắt đầu phát triển "máy bay cá nhân tương lai" như taxi máy bay không người lái mini.

BIA LON TRÚC BẠCH
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG - TOKYO 2020