• Đà Nẵng trả lại xe ô tô do doanh nghiệp tặng

    Đà Nẵng trả lại xe ô tô do doanh nghiệp tặng
    04/03/2017 15:25

    Trong những ngày gần đây, dư luận quan tâm đến việc doanh nghiệp tặng xe ô tô cho tỉnh Cà Mau và thành phố Đà Nẵng phục vụ cho công tác phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt cũng như công tác đối ngoại và một số hoạt động khác.