• Sự tích ông Công ông Táo trong tâm thức người Việt

  Sự tích ông Công ông Táo trong tâm thức người Việt
  04/02/2021 06:32

  Hàng năm, đúng vào ngày 23 tháng Chạp là ngày Táo Quân lên chầu trời báo cáo tất cả việc làm tốt và chưa tốt của con người trong một năm để Thiên đình định đoạt công tội, thưởng phạt phân minh cho tất cả loài người.

 • Sự tích ông Công ông Táo và phong tục cúng Táo Quân

  Sự tích ông Công ông Táo và phong tục cúng Táo Quân
  24/01/2019 13:13

  Theo tục lệ cổ truyền của người Việt, cứ đến 23 tháng Chạp hằng năm là mọi nhà đều làm lễ cúng ông Công ông Táo để tiễn Táo quân lên chầu trời. Vậy tục lệ cúng Táo quân hằng năm có ý nghĩa gì?