• Bà cán bộ xã Tí Hin 'gặp' danh họa Tây Ban Nha…

    Bà cán bộ xã Tí Hin 'gặp' danh họa Tây Ban Nha…
    17/11/2017 07:31

    “Thân thể trần truồng của người đàn bà là tác phẩm của tạo hóa. Còn cái ý thức hổ thẹn về sự trần truồng ấy là sản phẩm của tính gian manh…”. Đó là câu nói nổi tiếng của danh họa thiên tài người Tây Ban Nha - Francisco José de Goya y Lucientes (tr.325, tác phẩm “Bức họa Maja khỏa thân” của Samuel Edwards.