• Chữ và nghĩa: 'Quá đát', 'hết đát'… vẫn dùng đấy thôi!

    Chữ và nghĩa: 'Quá đát', 'hết đát'… vẫn dùng đấy thôi!
    09/10/2019 07:16

    “Đát” ở đây dĩ nhiên không phải là một từ thuần Việt. Trong tiếng Việt xưa nay, “đát” chỉ có mặt là một thành tố trong kết hợp duy nhất là “bi đát”. “Đát” trong “quá đát” là cách phát âm (dù chưa chuẩn) của một từ tiếng Anh: date, có nghĩa là ngày (tháng).