Phú Thọ công khai Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công phục vụ người dân tốt nhất

15/10/2018 18:23 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ký Quyết định số 2445/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ. Quy chế gồm 6 Chương, 29 Điều quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức bộ máy và chế độ làm việc; tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; mối quan hệ công tác; tổ chức thực hiện.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh, chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý về tổ chức, nhân sự, hành chính của Văn phòng UBND tỉnh. Trung tâm có con dấu để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm: Giám đốc, 2 Phó Giám đốc và 3 tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ: Tổ Hành chính - Quản trị; Tổ Hướng dẫn - Tiếp nhận và Trả kết quả; Tổ Tổng hợp và Giám sát giải quyết thủ tục hành chính.

Trụ sở Trung tâm đặt trong khuôn viên Trụ sở làm việc của UBND tỉnh, địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Chú thích ảnh
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh vừa mới khai trương ngày 1/10

Trung tâm là đầu mối tập trung để thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức và cá nhân. Trung tâm hoạt động trên nguyên tắc lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền. Việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quản lý tập trung, thống nhất; giải quyết kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền.

Quá trình giải quyết TTHC được đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá bằng các phương thức khác nhau trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và có sự tham gia của tổ chức, cá nhân. Các quy trình giải quyết TTHC được số hóa hiện đại theo hướng đơn giản hóa các thủ tục, lưu giữ sử dụng chung các dữ liệu, kết nối giải quyết trực tuyến TTHC (giải quyết một số TTHC ở mức độ 3, mức độ 4 theo quy định).

Không làm phát sinh chi phí thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân ngoài quy định của pháp luật. Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan có thẩm quyền thực hiện trách nhiệm giải trình về thực thi công vụ trong giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật.

Trung tâm thực hiện việc tiếp nhận, đôn đốc, giám sát việc giải quyết và trả kết quả đã giải quyết TTHC đối với các hồ sơ TTHC sau: Hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của UBND tỉnh và của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương, được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành và của UBND cấp huyện, thực hiện khi được cấp có thẩm quyền giao.

Các tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm, thông qua các cách thức sau: Trực tiếp tại Trung tâm; qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật; trực tuyến tại Cổng Dịch vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả vào tất cả các ngày làm việc, từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần và thứ 7 với một số TTHC.

Thời gian làm việc: Mùa hè: Buổi sáng: Từ 7h đến 11h; buổi chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’. Mùa đông: Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’. Buổi chiều: 13h đến 16h. Cuối mỗi buổi làm việc Trung tâm dành 30 phút để xử lý nghiệp vụ và bàn giao hồ sơ.

Thảo Nhi

Từ 0 giờ ngày 1/4/2019 tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Phú Thọ

Từ 0 giờ ngày 1/4/2019 tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Phú Thọ

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành văn bản số 4568/KH-UBND về Kế hoạch Tổng điều tra Dân số và Nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm