• Sự tích ông Công ông Táo và phong tục cúng Táo Quân

    Sự tích ông Công ông Táo và phong tục cúng Táo Quân
    24/01/2019 13:13

    Theo tục lệ cổ truyền của người Việt, cứ đến 23 tháng Chạp hằng năm là mọi nhà đều làm lễ cúng ông Công ông Táo để tiễn Táo quân lên chầu trời. Vậy tục lệ cúng Táo quân hằng năm có ý nghĩa gì?

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên